Dobrý den, prodáváme byt a máme už kupce. Chtěli by jsme využít Vašich služeb ohledně přípravy smluv a dalších náležitostí, aby jsme měli jistotu, že vše proběhne v pořádku a my nepřijdeme o byt ani o peníze. Poskytujte také pouze tyto služby?

 

Dobrý den,

ano, poskytujeme i tyto služby. Zajistíme pro Vás vyhotovení veškerých smluvních dokumentů (Rezervační smlouva, Kupní smlouva, Vklad do Katastru nemovitostí, Předávací protokol ad. dokumenty dle dohody) a zajistíme pro Vás také advokátní úschovu kupní cena a listin u našeho smluvního advokáta.

 

Jak pro Vás zajistíme, aby jste měli jistotu že "nepřijdete o byt ani o peníze"?

- Naše smlouvy obsahují řadu ustanovení, které minimalizují možná rizika a jsou především oboustranně vyvážené. Díky zakomponování řady sankčních ujednání minimalizujeme podvodná jednání a v případě neplnění smluvních ujednání jsou pochybení právně vymahatelná.

- Smlouvy budeme vytvářet na základě vzájemného dialogu, nemusíte se tedy obávat, že by jste byli postaveni před "hotovou věc", nebo Vám byli předloženy "univerzální smlouvy", které nemají nic společného s Vaším realitním obchodem a Vašimi vzájemnými požadavky.

- Advokátní úschova zaručuje, že obchod bude realizován dle znění Kupní smlouvy a Smlouvy o advokátní úschově a sice, že v Katastru nebude Váš byt přepsán na nového majitele dříve, než-li nebude ze strany Kupujícího (budoucího nového majitele) složena plná kupní cena do advokátní úschovy. Na druhou stranu je zde také jistota pro nového majitele bytu, že kupní cenu obdrží Prodávající až po přepisu bytu ve prospěch nového majitele. Tímto je tedy minimalizováno riziko, že by jste Vy jako Prodávající neměli byt ani peníze a taktéž obráceně je minimalizováno riziko, že by Kupující neměl ani peníze ani byt.

 

Pro více informací o posloupnosti, poskytovaných službách a ceně za tyto služby nás prosím kontaktujte na telefonním čísle 777 744 144.