Prodej nemovitostí na principu tzv. aukce

Prodej nemovitostí s využitím principu tzv. Aukce

  

Aktuální realitní trh se vyznačuje převyšující poptávkou. Současná situace umožňuje při prodeji nemovitostí využívat principu tzv. aukce v rámci níž je nemovitost výsledně prodána Zájemci s nejvyšší předloženou nabídkou kupní ceny. Tento aktuální trend využívá k dosažení nejvyšší prodejní ceny nemovitosti ve vybraných obchodních případech také realitní kancelář REALITY PRO TEBE. Prodávající tímto způsobem získává naším prostřednictvím maximální možnou prodejní cenu, která může být vyšší oproti běžné předpokládané ceně v řádech až desítek procent.

  

Princip a podmínky prodeje s využitím principu tzv. aukce

  

Kdy bude přistoupeno k prodeji nemovitosti s využitím principu tzv. aukce:

- v případě, že v realitní inzerci bude uvedena možnost prodeje nemovitosti s využitím principu tzv. aukce nebo

- v případě, že o koupi nemovitosti projeví v určitém časovém období zájem více Zájemců o koupi

  

Podmínky a princip prodeje prostřednictvím tzv. aukce:

V případě, že více Zájemců projeví zájem o koupi nemovitosti v určitém časovém období, Realitní kancelář oznámí tuto skutečnost všem registrovaným Zájemcům o koupi a vyzve je k předložení jejich cenové nabídky na koupi nemovitosti (viz. formulář nabídky) do přesně definovaného termínu (den a čas). Zájemcem předložená Cenová nabídka kupní ceny nemovitosti nesmí být nižší a měla by být vyšší než prodejní cena uvedená v inzerci Realitní kanceláře. Písemnou cenovou nabídkou kupní ceny je pro tyto účely považováno předložení cenové nabídky v listinné nebo elektronické podobě (scan) opatřené vlastnoručním podpisem Zájemce o koupi nemovitosti obsahující mj. konkrétní výši nabídky kupní ceny za nemovitost a základní osobní údaje Zájemce o koupi nemovitosti (tj. příjmení, jméno, rodné číslo nebo datum narození, telefon a e-mail), závazek uzavřít "Rezervační smlouvu na koupi nemovitosti" do tří dní ode dne obdržení výzvy k podpisu "Rezervační smlouvy", souhlas se zpracováním osobních údajů a souhlas s případným předložením cenové nabídky, resp. vybraných údajů z cenové nabídky ostatním Zájemcům o koupi nemovitosti. Nebude-li cenová nabídka obsahovat zde uvedené náležitosti, bude považována za neplatnou.

  

- Realitní kancelář je oprávněna vyzvat Zájemce o koupi nemovitosti k předložení cenové nabídky opakovaně, tj. využít princip tzv. opakované aukce. Využití principu tzv. Aukce může být maximálně dvojkolové, tzn. prvotní výzva k předložení cenových nabídek kupní ceny za nemovitosti, kdy vyvolávací cenou je kupní cena vyšší než prodejní cena stanovená v realitní inzerci a druhá, tj. opakovaná výzva k předložení cenových nabídek kupní ceny za nemovitost, kdy vyvolávací cenou je kupní cena vyšší než byla v prvním kole předložena jako nejvyšší kupní cena v uvedená v cenové nabídce předložené jedním ze Zájemců. Třetí kolo nebude vyhlašováno.

- Nebude-li ani jedním ze Zájemců o koupi nemovitosti předložena cenová nabídka s kupní cenou vyšší než je prodejní cena prezentovaná v realitní inzerci, nebo budou podány Cenové nabídky, které budou neplatné, Realitní kancelář si vyhrazuje právo vybrat Zájemce o koupi nemovitosti na základě kritérií stanovených dle dohody s vlastníkem nemovitosti nebo vyhledat jiného Zájemce o koupi nemovtiosti.

  

Nejvyšší cenová nabídka Zájemce o koupi nemovitosti může být předložena k seznámení ostatním zájemcům o koupi nemovitosti za níže uvedených podmínek:

- Nejvyšší cenová nabídka kupní ceny bude předložena k seznámení pouze Zájemcům, kteří se účastnili tzv. Aukce a předložili svoji platnou cenovou nabídku splňující podmínky účasti.

- Nejvyšší cenová nabídka, resp. výňatek z nejvyšší cenové nabídky (viz. níže) může být v rámci transparentnosti prodeje předložen k seznámení ostatním Zájemcům o koupi nemovitosti po výběru nejvyšší předložené cenové nabídky nebo před vyhlášením dalšího kola, tj. před vyzváním Zájemců o koupi nemovitosti k předložení nové cenové nabídky, která nesmí být nižší nebo rovna dosud nejvyšší předložené cenové nabídce ze strany jednoho ze Zájemců o koupi nemovitosti.

- Nejvyšší cenová nabídka předložená k seznámení ostatním Zájemcům o koupi nemovitosti, resp. její výňatek bude zahrnovat pouze tyto osobní údaje: Iniciály příjmení a jména Zájemce o koupi nemovitosti a výši předložené nejvyšší nabídky kupní ceny.

- V případě písemného požadavku některého ze Zájemců o koupi nemovitosti, který se zúčastnil tzv. aukce a předložil svoji cenovou nabídku, o zpřístupnění všech předložených cenových nabídek bude vyhotoven souhrn všech cenových nabídek, kde budou uvedeny pouze iniciály příjmení a jména zájemců o koupi nemovitosti a výše nabídnuté kupní ceny.

  

Zaujala Vás tato forma prodeje a máte zájem o prodej Vaší nemovitosti na principu tzv. aukce.... napiště nám e-mail ([email protected]), zavolejte (tel. 777 744 144) nebo vyplňte informace k nemovitosti a my Vás budeme co nejdříve kontaktovat

  

ABLONA - VÝLOHA 2