POZOR NA PODVODNÍKY ZNEUŽÍVAJÍCÍ TELEFONNÍ ČÍSLO REALITNÍ KANCELÁŘE !!!

30.8.2023

Prosím čtěte pozorně a nedovolte podvodníkům Vás okrást či podvést...

POZOR NA PODVODNÍKY ZNEUŽÍVAJÍCÍ TELEFONNÍ ČÍSLO REALITNÍ KANCELÁŘE !!!!!

(poznámka: telefonní číslo realitní kanceláře je +420 777 744 144)

 

Telefonní číslo realitní kanceláře REALITY PRO TEBE a nejen této společnosti bylo a je bohužel zneužíváno podvodníky při telefonickém kontaktování třetích osob. Abychom Vás nemystifikovali, nikdo nám telefon reálně neukradl ani z našeho telefonu "potajmu" nikdo nevolá, reálně se Vám telefonní číslo 777 744 144 (+420 777 744 144, či jiné případně slovní označení) pravděpodobně zobrazí na displeji Vašeho mobilního telefonu, přestože jste reálně telefonicky kontaktován ze zcela jiného telefonního čísla či serveru podvodníků.

Proč se toto děje? Jedná o podvodné jednání zahrnující mj. nabízení investic, zboží ad. podvodné či nezákonné jednání, jehož účelem je získání Vašich finančních prostředků a to buď přímo nebo prostřednictvím informací Vámi předaných v rámci uskutečněného telefonního hovoru. A proč je zneužito k volání číslo jiné společnosti....proto, aby vše vypadalo věrohodně a skutečný volající (podvodník) nebyl dohledatelný.

 

Jak je možné zneužít telefonní číslo realitní kanceláře či jakékoliv jiné telefonní číslo?

Podvodníci si vyhledají většinou veřejně známé telefonní číslo, zpravidla telefonní číslo důvěryhodné seriózní společnosti, a toto telefonní číslo použijí jako tzv. masku. Reálně tzn. že podvodník volá z "jiného telefonního čísla", resp. z těžce dohledatelného serveru, přičemž v nastavení pro zobrazení telefonního čísla na Vašem displeji je nastaveno telefonní číslo společnosti, která je takto zneužita. Na displeji Vašeho telefonu se tak zobrazí telefonní číslo zadané podvodníkem, přestože je k hovoru využito jiných prostředků (zde uvedené informace vychází ze sdělení poskytovatele mobilních služeb, tj. mobilním operátorem). Volající se Vám může, ale také nemusí představit jménem společnosti, které telefonní číslo skutečně patří.

 

Když budu chtít kontaktovat realitní kancelář REALITY PRO TEBE a zavolám na telefonní číslo 777 744 144, nemůže se stát, že se dovolám podvodníkům?

NEBOJTE, PODVODNÍKŮM SE SKUTEČNĚ NEDOVOLÁTE !!! Pokud budete Vy osobně volat na telefonní číslo 777 744 144 (+420 777 744 144), vždy budete volat do společnosti REALITY PRO TEBE. Více informací a upřesnění níže.

 

Jak poznáte že příchozí hovor je skutečně od realitní kanceláře REALITY PRO TEBE?

poznámka: telefonní číslo realitní kanceláře REALITY PRO TEBE je +420 777 744 144

- jak se představuje společnost REALITY PRO TEBE a jak nás poznáte je zde v podstatě zbytečné stanovit, jelikož bychom podvodníkům dali návod jak se představit a Vás bychom tím uvedli v omyl, že mluvíte skutečně se společností REALITY PRO TEBE. Nicméně z Vaší strany je dle informací od mobilního operátora možná následující kontrola v těchto dvou níže uvedených krocích a tím i "eliminace" podvodníka:

1. požadujte po volajícím, aby Vám řekl z jakého telefonního čísla Vám volá a požadujte aby Vám volající nadiktoval své jméno a příjmení a název společnosti, kterou zastupuje. Volajícímu sdělte, že si chcete tyto údaje ověřit a zavoláte mu zpět za několik minut. Pokud Vám nebude volající ochoten údaje předat, nebo bude například tvrdit, že už potom nebude mít čas, nebo že se mu nedovoláte a on Vám tak raději zavolá sám za několik minut, trvejte na svém požadavku, že zavoláte zpátky Vy osobně.

2. zavolejte zpět na telefonní číslo z kterého byl veden hovor a pokud se Vám ozve stejná osoba, skutečně jste hovořili a hovoříte s realitní kanceláří REALITY PRO TEBE. Pokud se Vám však ozve jiná osoba, předchozí hovor byl s podvodníkem a nyní hovoříte s realitní kanceláří REALITY PRO TEBE.

 

Jak je to možné, jak to chápat?

Velice jednoduché... podvodník použil telefonní číslo +420 777 744 144 pouze jako tzv. "masku", která se Vám zobrazí na telefonu, nicméně při zpětném volání se Vy dovoláte na telefonní číslo které bylo použito jako "maska", nikoliv na telefonní číslo, které reálně využívá podvodník. Skutečné telefonní číslo podvodníka nebo server, který vyžívá k vedení hovoru je reálně skrytý a operátor tak vytočí telefonní číslo, které bylo použito jako "maska", tzn. telefonní číslo nikoliv podvodníka, ale reálné společnosti, které toto telefonní číslo patří.

Podvodníci jsou skutečně vynalézaví a to co platí jako možná ochrana dnes, nemusí platit zítra, proto jednoznačně doporučujeme, aby jste nikdy nepředávali v rámci telefonických hovorů údaje, které Vás mohou finančně či jinak poškodit. Současně doporučujeme, aby jste kontaktoval naši společnost (například emailem na e-mail: [email protected]) a informoval nás o tom, že jste byl kontaktován z našeho telefonního čísla a ověřil si, zda byl telefonický hovor veden skutečně s naší společností. A jak možné podvody eliminovat v maximální možné míře? Pokud požadujete, aby Vás společnost REALITY PRO TEBE zastupovala při prodeji, pronájmu ad. nakládání s nemovitostmi, domluvte si osobní schůzku přímo na pobočce společnosti (Kladno, Vodárenská 2377) a budete tak mít jistotu, že jednáte skutečně s námi. Naše společnost po Vás nebude telefonicky nikdy žádné nestandardní bankovní ad. údaje vyžadovat.

 

Jak poznáte, že příchozí hovor není od realitní kanceláře REALITY PRO TEBE?

- realitní kancelář REALITY PRO TEBE nikdy prostřednictvím telefonického hovoru ani jiných komunikačních prostředků nenabízí žádné investice, žádné zboží, pojištění ani jiné služby nesouvisející s realitní činností atd.

- realitní kancelář REALITY PRO TEBE nikdy neuzavírá žádné smlouvy ani nepožaduje žádné platby on-line za služby, které neposkytuje. nikdy nepožadujeme Váš PIN, ani číslo bankovního účtu a další související údaje sloužící k případnému zneužití Vašeho bankovního účtu.

- realitní kancelář REALITY PRO TEBE nikdy neupozorňuje klienty na podvody na jejich bankovních účtech apod. a nezaručuje okamžitou či jinou ochranu jejich bankovního účtu a nepožaduje po Vás žádné bankovní či jiné údaje.

- realitní kancelář nikdy telefonicky ani jinými komunikačními kanály nenabízí uzavření smluv na dodávky elektřiny, plynu, solárních elektráren ad. komodit, aniž by bylo toto výslovně vyžádáno ze strany našich klientů s kterými je již realizován konkrétní realitní obchod.

 

Snad jsme Vám alespoň trochu pomohli a případě také eliminovali možnost stát se obětí podvodníků, kteří zneužívají telefonní číslo naší společnosti. Bohužel nám není známo co případně dalšího je podvodníky nabízeno v rámci zneužití našeho telefonního čísla jako tzv. "masky". Budeme rádi za případnou bezprostřední zpětnou vazbu, pokud Vás podvodníci kontaktovali, abychom mohli tuto či další události nahlásit na Policii ČR, děkujeme.

Pokud jste se již stali "obětí" těchto podvodníků, doporučujem kontaktovat PČR (Policii České republiky), případně nám zavolejte a my Vám poradíme jak postupovat (s čím se obrátit na Vašeho mobilního operátora, co vyžadovat za informace a jaké informace předat na PČR).